Hans Andreasson

Hans Andreasson

Pastor och Föreståndare


Hans är ordinerad pastor och föreståndare för Kanalkyrkans församling i Sandviken. Han har varit i tjänst sedan 2009.

Som pastor har Hans ett övergripande verksamhetsansvar men går också in i många olika grupper, särskilt gudstjänster, studier, enskilda samtal, konfirmation och scouting.

Hans är utbildad vid Örebro, Lidingö, Princeton (USA) och Åbo (Finland) där han är docent i praktisk teologi. Han har flera uppdrag inom akademin och Equmeniakyrkan nationellt.