Scout fortsätter under höstterminen 2022!

Vy från scoutlägret Prisma

Nu har scouterna flyttat in sina aktiviteter till Kanalkyrkan för resten av terminen, fram till den tisdagen den 6 december då det är avslutning. Kläder efter efter väder.

Du kan välja patrull efter din ålder:

Spårare: 8-9 år, Upptäckare: 10-11 år,
Äventyrare: 12-15 år, Utmanare: 15-18 år.

Se särskilt program som du får från din ledare.

Kontakta din ledare eller oss på expeditionen!

https://www.facebook.com/kanalkyrkan/