Barnkör & Musiklek

Barnkör & Musiklek

Barnkör & Musiklek

Barnen sjunger barnsånger, enkla psalmer, spelar, dansar , leker till musik och får lyssna till musikberättelser som de sedan får gestalta. De får förberedelser i att sjunga i barnkör på ett lekfullt sätt. Barnen får också möjlighet att sjunga i Kanalkyrkan.

Barn 3-5 år

Måndagar kl. 16.00 – 17.00

Ledare: Nina Strang Brydevall

Änglakören

Barn från bl.a. söndagsträffen samlas i projektform på lördagar och sjunger inför Gudstjänster och lokala event i Sandviken. Vi gör musikaler med jämna mellanrum i kyrkan och åker iväg på utflykter.

Ledare: Nina Stang Brydevall

Kanalkyrkans Flickkör

Flickor får träning i att sjunga tillsammans enstämmigt och i kanon samt i att sjunga solo. De får möjlighet att sjunga i kyrkan och lokalt i Sandviken. Vi lär oss nya sånger med tänkvärda texter som vi sedan pratar om. Flickorna får lära sig musikteori och ibland sjunger vi ihop med någon av de övriga körerna i kyrkan. I samband med övningen finns möjlighet att göra lekar i gympasalen eller fika ihop.

Onsdagar kl. 15.30 – 16.00

Ledare: Nina Stang Brydevall

0702-24 77 51 

nina.strang@kanalkyrkan.se