Bli medlem.

Vi människor finns inte till för oss själva. I Kanalkyrkan delar vi tro och livsfrågor med varandra och strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat av Jesus i vår samtid.

Är du intresserad av att bli medlem? Kontakta gärna oss via mail, telefon eller kom förbi oss på expeditionen. Vi är idag ca 260 medlemmar i Kanalkyrkan. Många av våra medlemmar är aktiva i det ideella arbetet inom församlingen så som att vara ledare inom musikverksamheten, scouterna med flera. Vi har även aktiva medlemmar inom styrelsen och de olika verksamhetsråden. Alla medlemmar i församlingen är indelade i omsorgsgrupper som gör det lättare att känna gemenskap och omsorg om varandra.