Diakoni och socialt stöd

Den diakonala verksamheten bygger på övertygelsen att handling och bön hör samman. Utifrån detta utvecklar vi arbetsformer som på bästa sätt kan vara människor till hjälp och stöd.

Arbetet bedrivs långsiktigt, utifrån tanken att det är bättre att lära en person att baka än att ge den en bit bröd. Trots detta hamnar vi ibland i situationer när vi behöver konkret hjälp.

I det diakonala arbetet ingår stöd och omsorg om människor som har hamnat i utsatta livssituationer och som behöver stöd till nyorientering. Utifrån omständigheterna övervägs olika insatser såsom hembesök, samtal, praktiskt stöd och kontakt med myndigheter. Insatserna utformas individuellt och utformas långsiktigt.

Församlingen delar inte ut ekonomiska medel till människor, men bidrar till olika organisationers verksamhet som exempelvis Sjukhuskyrkan och Kyrkan inom kriminalvården.