Ett gott nytt år i Jesu namn!

Kyrkan firar nyårsdagen lite i protest mot makthavare som missbrukar sin ställning för egen vinning eller för att låta sin maktutövning gå ut över oskyldiga. Inledningsvis var det romerska imperiet och nyåret ohotat, men sedermera fylldes också det med firandet av en annan slags furste: fredsfursten som föddes i ett stall. Än idag firas nyår som en böndag för fred, så också i Kanalkyrkan.

Vi står som mänsklighet idag inför tre stora utmaningar som både hakar i varandra men också har sina respektive särdrag. Klimatkrisen, pandemin och kriget i vår närhet visar oss på att en fortsatt långsiktig inriktning är nödvändig: bön och arbete. Bönen ger hopp, kraft och styrka att i våra liv arbeta för det som är sant, gott och värdefullt.

I detta arbete ser vi tre viktiga steg. Besinning handlar om att med kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet, kunna se de sannolika spåren av vår egen framfart: som enskilda och som gemenskap. Det kan vara svårt att ta in, men vi kan alltid komma till besinning och inse att vi ibland hamnar på vägar inte för något gott med sig.

Nästa steg handlar om omvändelse. Om besinning betonade kunskapen om det som var rätt handlar omvändelsen om viljan att göra det som är rätt. Att bara prata, alternativt bara skapa opinion för en sak och låta andra göra jobbet, hjälper föga om det inte finns en vilja att verkligen själv agera i den riktning som vi vet är rätt.

Först därefter kan vi tala om en omställning, det som har varit på mångas läppar de senaste åren. Omställningen föregås av kunskap och vilja, först därefter finns beredskapen som behövs. För den uthålliga omställningen är det dock viktigt att vi upplever hoppet i någon form: för oss själva och för vår värld.

Detta hopp är i kyrkans tradition oss givet i Jesus Kristus, i Guds människoblivande och kärlek till sin värld. Om detta berättar gudstjänsten, söndag efter söndag: om det Jesus sade och gjorde och om hur vi kan leva ett liv i hans efterföljd. I gudstjänsten får vi förbereda oss för livet i både det lilla och i det stora perspektivet. Tillsammans kan detta nya år 2023 bli ett gott nytt år i Jesu namn!

// Hans Andreasson