Gott nytt kyrkoår!

Inför första advent får vi önska varandra ett gott nytt kyrkoår, eller som vi säger i kyrkan: ett nådens år. Av gammalt har detta varit en av de stora kyrkhelgerna i vårt land, även om populariteten minskat på senare år. Anledningen att fira finns dock kvar, så välkommen till kyrkan!

Vad är då ett ”kyrkoår”, vad skiljer detta år från andra sätt att räkna tiden? Kyrkoåret är inte i första hand ett sätt att mäta året i månader och dagar utifrån jordens rotation runt solen. Kyrkoåret är ett tematiskt år i tre delar där kyrkan firar de tre viktigaste händelserna i kyrkans liv.

De första två handlar om Jesus från Nasaret. I julkretsen (vinter) firar vi att Gud blev människa i Jesus Kristus och bodde bland oss. I påskkretsen (vår) firar vi att Jesus valde kampen mot det onda och vann en livets seger genom uppståndelsen från de döda. I den tredje och längsta kretsen (sommar-höst) firar vi kyrkans tid, som i den heliga Andes kraft fortsätter att göra som Jesus.

Ett annat sätt att säga samma sak är att i första halvan av kyrkoåret handlar det om vad Jesus sa och gjorde, från profeternas budskap till himmelsfärden. Den andra halvan handlar om vad det är att bli en kristen och leva som en kristen. På så vis återkommer gudstjänsterna söndag efter söndag, men med variation. Detta än tydligare genom att bibeltexterna delats upp i tre årgångar. Vi går nu in i den tredje årgången (2022-2023). Det kristna budskapet presenteras utifrån teman och bibeltexter under sammantaget tre års tid.

Varför har kyrkan gjort såhär? Det är nog inte så många som återkommer alla de närmare 70 firningsdagar som återkommer varje år, även om några av dem faller bort av kalenderskäl.

Seden går tillbaka till en tid när de flesta i en socken faktiskt besökte kyrkan väldigt ofta och det blev en rytm i livet. Idag skulle kanske kyrkan vara tydligare särskilt i grunderna i kristen tro, något som inte självklart förmedlas i skolan idag. Det främsta skälet att följa kyrkoåret är att det är (relativt) ekumeniskt och lika för många kyrkor. Du kan fira första advent nu på söndag, nästan oavsett var i världen du befinner dig.

Sedan brukar många församlingar regelbundet hålla nybörjarkurser i kristen tro (Alphakurs, Upptäckargrupp, Konfirmation, Katekumenat, Roder etc). Där kan man i den mindre gruppen lära sig mer om kyrkans liv idag och samtala om sådant som ofta tas för givet i det normala gudstjänstfirandet.

// Hans Andreasson