Gudstjänst och andakt

I Kanalkyrkan firas gudstjänst varje söndag samt vid särskilda helger som jul och påsk. För att möjliggöra igenkänning och göra det enkelt för nya deltagare följs en likartad ordning varje söndag. Gudstjänstens variation kommer av de medverkande och de särskilda teman som följer varje tillfälle.

Vi följer det svenska kyrkoåret, något vi har gemensamt med de flesta svenska kyrkor. Det gör att vi både möter texter och teman som utmanar oss och som bekräftar oss. På så vis växer vi som människor.

Ibland genomför vi mötesserier på något särskilt tema, vanligtvis under sensommar och höst. Olika medverkande formar inriktningen, särskilt när det är musikgudstjänster och barn- och ungdomsgudstjänster.

Under veckorna möts vi till olika sorters andakter, antingen i samband med samlingar eller också i egen kraft. Dessa har lite olika inriktning och form, i syfte att visa på mångfald i uttryck och innehåll. De leds också av olika personer.

Under veckorna är kyrksalen öppen för egen andakt. Ljusen brinner i ljusbäraren och du är välkommen in för en stilla stund. Efteråt kan du stanna och prata med någon, kanske diakonen eller pastorn. Det är i regel möjligt att få ett enklare fika.