Korsvägsandakter

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Korsvägen är i kristen tradition ett annat namn för Via Dolorosa, den
lidandets väg som Jesus gick från det att han hade dömts till döden till dess att han avled genom upphängningen på ett kors. För kristna
pilgrimer är detta kanske den viktigaste av vandringar, att få följa i Jesu spår och dela det lidande han erfor.
Traditionen att uppmärksamma korsvägen har sett olika ut i olika
kyrkotradtioner och har lite olika berättelser om sitt ursprung. En vanlig berättelse är att hänvisa till möjligheten att lokalt på hemmaplan göra
denna pilgrimsvandring i fastetiden, när vägen till Jerusalem av olika skäl var stängd.
Många har avbildat de 14 korsvägsscenerna, en övning som var och en kan göra på egen hand. Det kan vara ett sätt att leva sig in i de
situationer och de människors öden som mötte Jesus under hans sista jordiska vandring. Det kan också hjälpa oss att se att han visade sin utgivande kärlek in i det sista.
De andakter som följer strukturen för de allmänt spridda fjorton
andakterna. Tillämpliga texter har fogats, i vissa fall hänvisas till gammal kristen tradition. Jag har också tagit intryck från årets fasteandakter utgivna av studenter och personal vid Princeton Theological Seminary,
USA. (PCUSA)
Vi ska nu inleda vår vandring

Ladda ner Korsvägsandakterna här.