Kultur och kreativa uttryck

Den skapande människan står i centrum för de kulturaktiviteter som bedrivs i Kanalkyrkan. Det kan vara skapande aktiviteter i barn- och ungdomsverksamheten eller körerna som övar inför en konsert.

Utöver detta inbjuder vi regelbundet konstnärliga utövare att visa upp sig och sina verk i Kanalkyrkan. I vår egen regi ordnar vi särskilda aktiviteter med kulturen i centrum och vi samarbetar med andra aktörer i Sandviken.

Detta berikar också vår egen verksamhet genom att det finns på plats eller tillför våra egna arrangemang ett mervärde.