Person som läser bibeln

Om Kanalkyrkan

Välkommen till Kanalkyrkan!

Kanalkyrkan är en kristen kyrka med en mängd olika verksamheter öppna för alla, vi är ca 260 medlemmar (2020). Oavsett om man har en kristen tro eller ej, om man är medlem i församlingen eller ej. är man välkommen att vara med. Du är välkommen att delta i våra samlingar eller gudstjänster och i våra barn- och ungdomsgrupper.

Vad är Kanalkyrkan?

Kanalkyrkan i Sandviken formerades 2012 genom ett samgående mellan ortens lokala metodistförsamling och den tidigare sammanslagna församlingen av baptister och missionskyrkliga. Kanalkyrkan är en förenande kyrka, en kyrka där inte en särskild form av kristen bekännelse efterfrågas utan man försöker inkludera en mångfald av konfessioner och uttryckssätt.

Medlemskap

I Kanalkyrkan delar vi tro och livsfrågor med varandra och strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat av Jesus i vår samtid. Den som önskar att fördjupa sitt lokala engagemang är välkommen som medlem. Kontakta då oss via e-post, telefon eller kom förbi oss på expeditionen.

Mångfald

Kanalkyrkan är en öppen kyrka där alla är välkomna oavsett religionstillhörighet. Vi har ett naturligt och ständigt pågående arbete för samverkan mellan olika människor, kulturer och samhällsgrupper.

Tillgänglighet

Kanalkyrkan strävar efter att vara en mötesplats med stor tillgänglighet. På vårt ”Kyrktorg” finns servering dagtid och i samband med de olika verksamheterna. Kanalkykan kallas ibland ”Den öppna dörrens kyrka”: du är alltid välkommen till oss över en kopp kaffe och en pratstund. Vår kyrka har entré på marknivå, hiss till samtliga våningar samt hörslingor i samlingslokalerna.

Miljöarbete

Vi har ett aktivt klimat- och miljöarbete med källsortering och miljömedvetna inköp. Vi har även Fair Trade-produkter i servering och till försäljning.

Alkohol & Droger

Kanalkyrkan är en alkohol- och drogfri mötesplats.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Genom skapelsen är alla människor indragna i Guds värld och bärare av ljus och hopp. Som skapade till Guds avbild lär vi känna vår värld och ta ansvar för den. När världen knakar i fogarna och brister genom mänskliga övergrepp kallas vi alla till kamp för det som är sant på riktigt, rätt att göra och värt att leva för.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp, som ett ett ljus i mörkret eller en väg tillbaka när vi kommit fel. På samma sätt som Jesus bekräftar människor och ger perspektiv i tillvaron verkar kyrkan idag.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Kyrkan i världen är som samlad gemenskap en del av Guds mission. Gud själv verkar genom den heliga Anden i världen, utrustar och sänder människor att göra det sanna, det rätta och det vackra. Som gemenskap finns kyrkan som ett tecken till tro, dop och gemenskap med andra kristna. I väntan på Guds rike verkar kyrkan som gemenskap och enskilda kristna i tjänst för sina medmänniskor i den värld som Gud älskar.