Socialt entreprenörskap

I samband med att Kanalkyrkan i Sandviken formerades år 2012 genom samgåendet mellan metodistförsamling och ”gamla” Kanalkyrkan (missionskyrkliga och baptister) väcktes tanken på att genom socialt entreprenörskap spela en aktiv roll i civilsamhället.

Det mest påtagliga projektet har varit Kanalgården, som kombinerar trygghetsboende i 52 lägenheter, restaurang- och cateringverkesamhet samt kulturarrangemang. Andra verksamheter har gällt stödinsatser för människor i behov av daglig sysselsättning och insatser för unga vuxna i utanförskap.

Det sociala entreprenörskapet bygger på visionen att skapa ett bättre samhälle för alla. Tillsammans med andra aktörer i civilsamhället görs aktiva insatser där statliga och kommunala regleringar och insatser har begränsningar. Detta kan variera från tid till annan men syftar aktivt till att göra livet i Sandviken bättre för dem som bor här och söker sig hit.