Bikt och enskild själavård

Diakon och pastor har utbildning och erfarenhet av enskilda samtal med människor, ofta i akuta och svåra situationer. Diakon har tystnadsplikt och för pastor tillkommer dessutom den unika tystandsrätten, det vill säga att pastor inte kan tvingas vittna i rättegång om sådant som framkommit under bikt och enskild själavård.

Men bikt och själavård behöver inte vara formell, den sker också ofta informellt vid möten i kyrkan, per telefon eller i någon av våra verksamheter. Ibland arrangeras särskilda samtalsgrupper där vi tillsammans kan tala om svåra situationer och dela detta med varandra.

Av tradition finns kyrkan ofta närvarande vid livets stora övergångsställen: födelse, vuxenblivande, familjebildning, separation och död. Vid dessa tillfällen erbjuds särskilda samtal och gudstjänster.

Enskild själavård kan i vidare bemärkelse också involvera andlig vägledning. Det är i många sammanhang viktigt att få föra enskilda samtal om tron och frågeställningar vi möter. Ett samtal med en erfaren andlig vägledare kan här lösa många knutar.