Medlemskap och tillhörighet

Enligt församlingens stadgar kan den bli medlem som äger en tro på Jesus Kristus som Herre. Detta har varit de kristna kyrkornas särdrag i närmare 2.000 år, tron att Gud i Jesus Kristus har visat sitt rätta ansikte. Genom kärlek inbjuds var och en som vill att komma med i den gemenskapen.

Vi är dock väl medvetna om att medlemskap i dagligt tal innebär något helt annat än för bara 20-30 år sedan. Idag använder kommersiella företag ett medlemsbegrepp för att locka kunder till sig. Medlemskap har en prägel av exklusivitet runtomkring sig.

Därför har det idag blivit vanligt att tala om tillhörighet, exempelvis för den som säger: ”Kanalkyrkan är min kyrka” eller ”Där gick jag på öppna förskolan när jag var liten”. Vägen till tro och medlemskap ser inte alls likadan ut för alla, och det är något vi bejakar. För en del finns det också smärtsamma minnen som gör att trots att man tror, man inte vill gå in som aktiv medlem.

I Kanalkyrkan välkomnar vi alla som vill att vara delaktiga. Församlingen hålls samman av dess centrum, inte dess gränser. Vi ser det som ett kristenblivande tillsammans, där vi som delar detta liv kan kalla oss ”vägens folk”, en rörlig identitet där vi berikar varandra i gemenskap, verksamhet och bön.

För dig som vill veta mer, samtala om eller ansöka om medlemskap: hör av dig till församlingens föreståndare eller kontakta någon du känner så hjälper vi dig vidare!