Studium och folkbildning

Samtal och studier är en viktig del av vår bildningstradition. Respekt för Ordet ger oss lyhördhet för orden, det vi delar med varandra i samtalet. Vi erbjuder därför både fasta återkommande studietillfällen som tillfälliga kurser och studiedagar. Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda.

Vår folkbildning bygger på att ta deltagarnas bakgrund och erfarenhet tillvara. Vi tror på ett livslångt lärande i dialog med varandra. Genom våra nätverk har vi tillgång till goda studieledare och möjligheten att ta in tillresande för särskilda tillfällen.

Utöver detta bedrivs även riktade studiedagar för medarbetare och ideellt engagerade med ledarutbildning, styrelseutbildning och utbildning för särskilda uppdrag. Vi har nybörjarkurser i kristen tro och arrangerar föreläsningsserier på olika aktuella ämnen.