Mångfald och integration

Sedan Kanalkyrkan mottog ett särskilt pris från kommunen för snart 15 år sedan har Kanalkyrkan varit en ledande aktör i arbetet med integration och mångfald. I våra verksamheter deltar människor från olika etniska grupper och våra arrangemang besöks av många. En del av detta dokumenterades i skriften Mångfald i församlingen – så funkar det! som gavs ut av Equmeniakyrkan i Sverige år 2014.

Vi samverkar lokalt, regionalt och nationellt för att göra vårt arbete bättre. Genom åren har detta anpassats efter aktuella behov hos våra brukare. Det finns en god uppslutning kring de aktiviteter och de beslut som fattats gemensamt. Mångfald och integration syftar till att möjliggöra gemenskap utöver etniska, språkliga och kulturella gränser. Det är ett synnerligen långsiktigt projekt som kräver både vardagsmöten och särskilda tillfällen. Församlingen som gemenskap möjliggör dessutom olika åldrar att mötas i en omfattning som annars inte tillhör det vanliga i dagens samhälle.