Sång och musik

Kanalkyrkan har glädjen av att inrymma ett rikt musikliv i välfungerande lokaler. Musiken rymmer allt från glädje och sorg och är en viktig del av hur vi uttrycker oss som människor.

Vi har både egna grupper och samverkar med andra. Dessa medverkar i gudstjänster, andakter, konserter och andra samlingar. Regelbundet tillkommer deltagare i våra verksamheter och vi har en särskild musikledare anställd på heltid som både leder grupper och ger individuell träning.