Guds rike är nära

Andra advent är de stora profeternas söndag, profeterna som hade (och har) en så viktig roll inom judendomen, som tecken på hopp och framtid, inte bara för detta enda folk utan för hela världen. Detta kallar vi Guds rike.

I kristen tradition lyfts Jesus från Nasaret upp som den som på ett särskilt sätt visar oss att Guds rike är nära. Han valde ofta att tala om Guds rike i bilder, paralleller, metaforer och verkliga liknelser. Denna litterära verktygslåda ger mycket av det Nya testamentet dess dynamik och kraft. Av detta har såväl Europa och Asien, liksom resten av världen färgats genom århundraden och årtusenden.

Kommande söndag är dock tonen nästan anmärkningsvärt enkel. Texten handlar om Jesu första offentliga uttalande, såsom det är återgivet av evangelisten Markus: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Det är fantastiskt att så mycket kan rymmas i så få ord. Den första meningen ger oss bilden av tidens och rummets närhet. Den andra handlar om människans respons. Samtidigt behöver inte gapet mellan Guds rike och människans gensvar vara så långt borta och så främmande som vi ibland vill göra det. Riket är oss nära, i Ordet och i våra hjärtan.

Välkommen att att del i gudstjänst och vardagsliv!

// Hans Andreasson