Veckan i Kanalkyrkan

Här beskrivs samlingar under en vanlig vecka i Kanalkyrkan

Söndagar kl. 11.00 – 12.00 Gudstjänst

Gudstjänst firas med traditionella inslag som psalmsång, bön, textläsning och predikan. Var och en som vill lära känna Jesus Kristus inbjuds att dela nattvard. Nattvard firas en gång i månaden. Gudstjänsten följer det svenska kyrkoåret och varieras med olika talare, gudstjänstledare och medverkande musiker.

Söndagar kl. 11.15 – 12.00 Söndagsträffen

Under gudstjänsttid möts barnen tills in egen samling. Den första kvarten är gemensam med gudstjänsten, därefter går barnen till sin egen samling. Här anpassas de bibliska berättelserna till barnens nivå. Ibland förbereds också barnens medverkan i en kommande gudstjänst.

Söndagar kl. 12.00 – 13.00 Kyrkfika

Vid kyrkfikat får du möjlighet att träffa nya och gamla vänner. Några väljer att komma direkt till kyrkfikat eller stanna på kyrktorget under gudstjänsten. Ibland ges information om kommande händelser som inte pålysts under gudstjänsten.

Söndagar kl. 13.00 – 14.00 Församlingsmöte

En gång i månaden ges information och diskuteras angelägna frågeställningar vid församlingsmötet. den som är medlem i församlingen äger rösträtt men vem som är intresserad är välkommen att lyssna till föredragningar och delta i samtalet.

Söndagar kl. 18.00 – 20.00 Musikcafé

En gång i månaden hålls musikcafé med servering och allsång. Återkommande välkända sånger och psalmer sjungs tillsammans med ett husband. samlingarna brukar ha en tydlig ekumenisk prägel med deltagare och sånger från olika kristna traditioner.

Måndagar kl. 9.00 – 9.30 Morgonbön

I början av veckan hålls en enkel morgonbön med material hämtat från Equmeniakyrkans andaktsbok ”Rätt kurs”. Det blir tillfälle till bön och ljuständning. Efter andakten serveras ett enkelt fika på kyrktorget.

Måndagar kl. 9.30 – 10.30 Personalsamling

Personalen möts i regel på måndag förmiddag för samtal om veckans arbete.

Måndagar kl. 10.00 – 14.00 Matakuten

Varje måndag samlar föreningen Matakuten in mat från olika företag i Gävle och Sandviken. Dessa levereras till Kanalkyrkan för ompackning och distribution till särskilt behövande. Köbricka finns tillgänglig att hämta från klockan 10.00. Utdelning av kassar sker klockan 14.00 mot uppvisande av köbricka. Fram till dess finns också servering på kyrjktorget.

Måndagar kl. 18.30 – 20.45 Samtalskväll

Måndagskvällar är studiekvällar i Kanalkyrkan. Höstens tema har varit ”tro och vetande”. Under kvällen ges inledande föredrag, möjlighet till samtal och servering av ett enkelt fika. Deltagandet sker i form av en studiecirkel men deltagare välkomnas även till enstaka samlingar.

Måndagar kl. 18.30 – 21.00 Bessemerkören

Bessemerkören övar inför olika framträdanden, i gudstjänster och vid konserter. Övningar sker ibland på andra tider. Anmälan om deltagande sker direkt till Bessemerkörens ledare.

Tisdagar kl. 18.30 – 20.00 Scouterna

Scouterna möts vintertid mellan höstlov och påsklov i Kanalkyrkan, övrig tid vid sommargården Kanalgården vid sjön Öjaren, två kilometer norr om Högbo. Scouterna är uppdelade i patruller efter ålder: spårare (8-9 år), upptäckare (10-11 år), äventyrare (12-15 år). Efter utbildning kan äldre ungdomar gå in som ledare i de olika patrullerna.

Tisdagar kl. 18.30 – 20.30 Gospelkören JoyVoice

Gospelkören JoyVoice övar inför olika framträdanden, i gudstjänster och vid konserter. Övningar sker ibland på andra tider. Anmälan om deltagande sker direkt till Gospelkören JoyVoices ledare.

Tisdagar kl. 18.30 – 21.00 Kanalkyrkans Träblåsensemble

Kanalkyrkans Träblåsensemble övar inför olika framträdanden, i gudstjänster och vid konserter. Övningar sker ibland på andra tider. Anmälan om deltagande sker direkt till Träblåsensemblens ledare.

Onsdagar kl. 10.00 – 11.30 Förmiddagsträff

Varannan onsdag hålls en samling för daglediga med program, andakt och servering. Programmet hålls i regel av inbjudna gäster. Det kan gälla musikframträdanden, föreläsningar eller berättelser. i regel varvas underhållning, samhällsinformation och aktuella ämnen.

Onsdagar kl. 10.00 – 11.30 Skaparonsdag

Skaparonsdag hålls varannan onsdag. Vi skapar i trä, med pensel och duk, håller berättarhörna, prövar metallslöjd, dokumentering, med mera. Det finns hel tiden en enkel servering för den som så önskar.

Torsdagar kl. 12.00 – 13.30 Kyrksoppa

På torsdagar serveras en enkel soppa på kyrktorget. Samlingen inleds med en andakt och avslutas när de själv är klar. Här får du tillfälle till en stunds gemenskap och samtal med nya och gamla vänner.

Torsdagar kl. 12.00 – 13.00 Musik Kanalen

Varje torsdag hålls lunchkonserter på Kanalgården. Inbjudna gäster och lokala förmågor framför varierade program. Det finns också möjlighet att beställa lunch från restaurangen. Förbokning av platser rekommenderas.

Torsdagar kl. 14.00 – 16.00 Sandvikens seniorkör (PRO/SPF)

Seniorkören övar inför olika framträdanden, i gudstjänster och vid konserter. Övningar sker ibland på andra tider. Anmälan om deltagande sker direkt till Seniorkörens ledare.

Torsdagar kl. 16.30 – 18.00 Unga vuxna

Bibelstudium och samtal om livet för dig mellan 18-25 år. Inga förkunskapskrav ställs. Här finns en mötesplats för dig som i en trygg miljö vill fundera tillsammans med jämnåriga om viktiga frågor i livet.

Torsdagar kl. 18.30 – 20.00 Kanalkyrkans kör

Kanalkyrkans kör övar inför olika framträdanden, i gudstjänster i Kanalkyrkan och i andra sammanhang. Övningar sker ibland på andra tider. Anmälan om deltagande sker direkt till körens ledare.

Torsdagar kl. 19.00 – 21.00 Hammarkören

Hamamrkören övar inför olika framträdanden, i gudstjänster och vid konserter. Övningar sker ibland på andra tider. Anmälan om deltagande sker direkt till Hammarkörens ledare.

Fredagar kl. 19.00 – 21.00 Tonår

På fredagskvällar samlas tonår, för dig mellan 13-18 år. Kvällarna innehåller programaktiviteter, fika och andakt. Samlingarna sker både i Kanalkyrkan och på andra platser efter särskilt program.

Lördagar med varierat program

På lördagar ordnas med regelbundna mellanrum halvdagar eller heldagar på olika teman och innehåll. Under exempelvis december månad 2022 då det planeras en julförsäljning med internationell prägel eller februari månad 2023 då årsmöte hålls för Kanalkyrkans Unga och för Kanalkyrkans församling. Se vidare i vårt program.